Project management

JS Engineers heeft als doelstelling de projecten, waar zij bij betrokken is, volgens een structurele aanpak te bekijken, uit te zoeken en aan te pakken.